12...78910مجموع 199 مقاله

مدل‌سازی و مقایسه عملکرد انواع مبدل‌های حرارتی در بخش رطوبت‌زدا و بازیاب سیستم سرمایش دسیکنت

بررسي اثر سردسازي گاز طبيعي بر جريان در خطوط لوله انتقال گاز و بهينه‌سازي سوخت مصرفي ايستگاه‌هاي تقو

مدلسازي و بهينه‌سازي طراحي شبكه‌هاي انتقال گاز طبيعي و مكان‌يابي ايستگاه‌هاي تقويت فشار بوسيله الگو

مدلسازي ترموديناميكي و بهينه‌سازي چند هدفه نيروگاه سيكل تركيبي با مشعل اضافي با استفاده از الگوريتم

مدلسازي و بهينه‌سازي سيستم گرمايش از كف در ساختمان

امكان‌سنجي استفاده از سيستم سرمايش دسيكنت مايع در ايران

بهینه سازي فنی اقتصادي عملکرد توربین گاز و مبدل بازیافت حرارت (HRSG) همراه با پاشش بخار د

بهینه‌‌سازی بازیاب دوار از دیدگاه قانون دوم ترمودینامیک با استفاده از الگوریتم پرندگان

مدل‌سازی و بهینه‌سازی فنی و اقتصادی سیستم سرمایش دسیکنت مایع به کمک الگوریتم ژنتیک

بررسی تجربی اثر دمای محیط بر عملکرد پمپ حرارتی گازسوز

Thermodynamic Modeling and Optimization of a Gas Turbine Power Plant in a CHP Plant Using a Genetic

Exergy Analysis of Combined Heat and Power Systems

Modeling and optimization of a natural gas pressure reduction station to produce electricity using g

مطالعه نرخ تخریب اگزرژی در شبکه مبادله‌‌کن‌های حرارتی به منظور کاهش مصرف انرژی

مدل‌‌سازی و بهینه‌سازی فنی و اقتصادی سیستم سرمایشی هیبرید- دسیکنت

‌بهینه‌سازی چند هدفه سیستم هیبرید میکروتوربین و پیل سوختی اکسید جامد با استفاده از الگوریتم ژنتیک

بررسی عملکرد گرمایی لوله‌های گرما و سیالات کاری در کاربرد تهویه مطبوع

بهینه‌‌سازی فنی- اقتصادی لوله‌های گرما در بازیافت انرژی در کاربرد تهویه مطبوع با استفاده از الگوریتم

تحلیل انرژی- اگزرژی- اقتصادی توربین گـاز به همراه پاشش بخـار در محفـظه احتراق و خنک‌‌کاری هوای ورودی

12...78910مجموع 199 مقاله

سمینارها و همایش ها

COP 21

Paris_COP21

آمار