1234567910مجموع 199 مقاله

مدل‌سازي و طراحي بهينه لوله‎هاي حرارتي براي خنك‌كاري ترانسفورماتورهاي قدرت

روش ديناميك مولكولي براي محاسبه خواص ترموديناميكي، انتقالي و ضريب تخليه

تحليل همگرايي در طراحي مبدل‌هاي حرارتي فشرده

جريان نشتي و روانكاري هيدروديناميكي رينگ‌هاي پيستون در موتورهاي درون سوز

Deposition and Propagation of Particles in Turbulent Flow Over Flat Surfaces

Assessment of Thermal Efficiency of Steam Power Plant Cycles Using the Pinch Method

Feasibility Assessment of Energy Savings in Methanol Production Plant Using the Pinch Method

شبيه‌سازي و تحليل رفتار پايدار و گذراي اجزاء سيكل نيروگاه بخار

مدل‌سازي ديناميكي بويلر بازيافت سيكل تركيبي با جريان افقي

طراحي، تست و تحليل عددي جريان در اجكتور بخار

بهينه‌سازي حرارتي- اقتصادي سيستم‎هاي تبريد انبساط مستقيم با كندانسورهاي هوايي

Development of a New Simulation Program for Combined Cycle System

شبيه‌سازي و تحليل اگزرژي سيكل تبريد تراكمي تبخيري

شبيه‌سازي حرارتي پرايمري ريفرمر واحد آمونياك

بررسي عملكرد مدل پايا و گذراي بويلر بازيافت حرارت

Gas Turbine Modeling with Air Bleeding Effects

مدل‌سازي و طراحي موتور استرلينگ

Performance Assessment of a Transient Model for HRSGs in Combined Cycle Power Plants

طراحي و بهينه‌سازي فني- اقتصادي سيكل تبريد تراكمي تبخيري

طراحي و بهينه سازي فني- اقتصادي سيستم پمپ حرارتي

1234567910مجموع 199 مقاله

سمینارها و همایش ها

COP 21

Paris_COP21

آمار