مدیریت و ممیزی انرژی

10 / 10
از 1 کاربر

ممیزی انرژی

 

معرفی

 

ممیزی انرژی عبارت است از بازرسی، بررسی و آنالیز جریان‌های انرژی، جهت صرفه‌جویی در ساختمان‌ها، فرآیند‌ها و دستگاه‌ها.

 

بر اساس هندبوک ASHRAE چهار مرحله ممیزی انرژی در نظر گرفته شده است.

مرحله 0 - Benchmarking : این آنالیز اولیه شامل بررسی انرژی کل ساختمان و مقایسه هزینه‌ها و مصارف گذشته ساختمان با ساختمان‌های مشابه می‌شود. این بررسی اولیه مشخص می‌نماید که آیا نیاز به دیگر بررسی‌ها و تحلیل‌ها است.

مرحله  Walk-through audit - I : این مرحله شامل بررسی اولیه‌ای می‌شود که عملکرد انرژی ساختمان را در جهت ارائه راه‌کارهای آسان و ارزان و فرصت‌های صرفه‌جویی در انرژی، ارزیابی کرده و جهت‌گیری و میسر تحلیل‌های تفصیلی را مشخص می‌نماید.

مرحله Detailed/General energy audit - II : بر اساس نتایج ممیزی‌های انرژی اولیه، در این مرحله بررسی انرژی به‌منظور آنالیز جامعی بر روی تجهیزات و وسایل نصب شده انجام شده و راه‌کار‌ها و فرصت‌های صرفه‌جویی و بهینه‌سازی انرژی به‌صورت کمی بیان می‌شود. قبض‌های ماه‌های گذشته در این مرحله مورد ارزیابی قرارگرفته و پروفیل و روند مصرف انرژی مشخص می‌شود.

مرحل Investment-grade audit - III : در این مرحله هزینه‌های لازم برای تغییرات و بهینه‌سازی سیستم‌های انرژی به طور کامل مشخص شده و با دیگر هزینه‌های غیر انرژی مقایسه می‌شوند. این مرحله در واقع تضمین کننده بازگشت مناسب سرمایه تخصیص داده شده برای تغییرات مرتبط به بهینه‌سازی و ممیزی انرژی تجهیزات است.

 

 

خدمات قابل ارائه در زمینه مدیریت و ممیزی انرژی

 

  • ممیزی و مدیریت جامع انرژی ساختمان‌های مسکونی، تجاری و اداری
  • ممیزی انرژی در فرآیندها و صنایع

 

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :

سمینارها و همایش ها

COP 21

Paris_COP21

آمار